سفارش تبلیغ
صبا

مایکروسافت حالت نهایت عملکرد را به ویندوز 10 اضافه میکند

مایکروسافت در راستای توازن هر چه بیشتر بین عملکرد و مصرف باتری حالت Ultimate Performance را به ویندوز 10 اضافه می‌کند.

مایکروسافت حالت نهایت عملکرد را به ویندوز 10 اضافه می‌کند

مایکروسافت در راستای توازن هر چه بیشتر بین عملکرد و مصرف باتری حالت Ultimate Performance را به ویندوز 10 اضافه می‌کند.

ادامه مطلب...