سفارش تبلیغ
صبا

عملکرد خوب لاجیتک با انتشار گزارش سهماههی سوم سال مالی 2018

رشد چشمگیر سهام لاجیتک در سال 2018، خبر از روند روبه‌رشد و پیشرفت بی‌وقفه‌ی این شرکت بزرگ در سال‌های آتی می‌دهد.

عملکرد خوب لاجیتک با انتشار گزارش سه‌ماهه‌ی سوم سال مالی 2018

سهام شرکت لاجیتک در گزارش درآمد سه‌ماهه‌ی سوم سال مالی 2018 حدود 11 درصد افزایش داشت. علاوه بر افزایش ارزش سهام باید به رشد میزان فروش محصولات لاجیتک در سال 2017 نسبت به سال پیش اشاره کرد که حدود 18 درصد رشد داشته است.

ادامه مطلب...