سفارش تبلیغ
صبا

چه تفاوتی بین یک کسبوکار و یک برند وجود دارد

آیا هر کسب‌وکاری که دامنه‌ی فروش خود را گسترش داده است، یک برند به شمار می‌آید؟ شما چه تعریفی از یک برند دارید؟

چه تفاوتی بین یک کسب‌وکار و یک برند وجود دارد

دقیقاً چه ویژگی‌هایی یک برند را از یک کسب‌وکار متمایز می‌کند؟ آیا این تفاوت به تعداد شعب یا میزان درآمد آن‌ها اشاره دارد؟ آیا می‌توانید این ویژگی‌ها را با مقیاس هشتگ یا ریتوییت بسنجید؟ چه زمانی یک مدیر می‌تواند با اطمینان بگوید: «ما دیگر فقط یک کسب‌وکار نیستیم، بلکه به یک برند تبدیل‌شده‌ایم؟»

ادامه مطلب...