كل عناوين نوشته هاي ساغر هموله

ساغر هموله
[ شناسنامه ]
توقف توليد بي ام و i8 و i3 در آينده نزديك ...... چهارشنبه 97/1/15
اينتل Core i9 معرفي شد؛ قدرتمندترين پردازنده دنياي لپتاپها ...... چهارشنبه 97/1/15
فيروزآبادي: بنا به دستور رئيس جمهور بايد از انحصار پيامرسانهاي خ ...... چهارشنبه 97/1/15
اپل از سال 2020 تراشه اختصاصياش را در رايانههاي مك جايگزين پرداز ...... چهارشنبه 97/1/15
سرمايهگذاري بي ام و در ساخت ايستگاههاي شارژ چين ...... چهارشنبه 97/1/15
تاجران بيت كوين ثروت خود را با خريد لامبورگيني به رخ ميكشند ...... چهارشنبه 97/1/15
اپل اين بار به سراغ هاليوود ميرود ...... چهارشنبه 97/1/15
روشي جديد در ويرايش ژنتيكي و نزديكتر شدن دانشمندان به درمان بيما ...... چهارشنبه 97/1/15
سنسوري كه غذا خوردن افراد را رديابي ميكند ...... چهارشنبه 97/1/15
سرويس متن به گفتار ابري گوگل در دسترس توسعهدهندگان قرار گرفت ...... چهارشنبه 97/1/15
  ==>   ليست آرشيو شده ها